ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Αποχετευτικά Δίκτυα

Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Τ.Κ. Κουλούρας & Προσαγωγός προς Αντλιοστάσιο Ακαθάρτων Τ.Κ ΔΙΑΒΑΤΟΥ

ΕπενδυτήςΕλλάδα 2.0 / Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
Προϋπολογισμός1.208.889,49 €
Ημ/νία έναρξης έργου15/06/2024
Ημ/νία ολοκλήρωσης

Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης και Συλλεκτήριων Αγωγών Ν.Νικομήδειας και Π. Λυκόγιαννης & Σύνδεσή τους με την ΕΕΛ Βέροιας

ΕπενδυτήςΕλλάδα 2.0 / Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
Προϋπολογισμός1.806.533,21 €
Ημ/νία έναρξης έργου22/04/2024
Ημ/νία ολοκλήρωσηςΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κατασκευή Εσωτερικού & Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης της Τ.Κ Διαβατού (Δήμου Βέροιας)

ΕπενδυτήςΔΕΥΑΒ
Προϋπολογισμός2.900.000 €
Ημ/νία έναρξης έργου01/02/2022
Ημ/νία ολοκλήρωσηςΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων του οικισμού Βεργίνας (Δήμος Βέροιας)

Επενδυτής ΥΜΠ&ΑΑ
Προϋπολογισμός4.970.000 €
Ημ/νία έναρξης έργου29/09/2021
Ημ/νία ολοκλήρωσηςΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αποχετευτικό Δίκτυο (Δήμος Κιλκίς)

ΕπενδυτήςΔήμος Κιλκίς
Προϋπολογισμός3.668.380,00 €
Ημ/νία έναρξης έργου05/02/2002
Ημ/νία ολοκλήρωσης10/03/2003