ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Βιομηχανίες

Ο χώρος της βιομηχανίας είναι ένα εξειδικευμένο κομμάτι που απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία, κάτι που αναλαμβάνει η εταιρεία μας, ακολουθώντας αυστηρά τα πρωτόκολλα και τα σχέδια, και πάντα σύμφωνα με την υπεύθυνη και προσεκτική επίβλεψη του απαραίτητου προσωπικού και των συνεργατών της, με στόχο την εγγυημένη επίτευξη και τελειοποίηση των προδιαγραφών του έργου των πελατών της.

evangelos mpikakis hqbbaLeuLj0 unsplash 1

Υπηρεσίες

  • Σχεδίαση εργου
  • Οργανόγραμμα & Χρονοδιάγραμμα έργου
  • Κοστολόγηση
  • Χρονοδιάγραμμα
  • Πιστοποιήσεις υλικών
  • Επίβλεψη εργασιών

Σε τι ξεχωρίζουμε;

Τίποτα δε μας ενθουσιάζει περισσότερο όσο μια καλή ιδέα! Γι’ αυτό κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να δώσουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στο άμεσο και καλά σχεδιασμένο έργο σας, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, για τη μέγιστη επιτυχία και απόδοση της δική ΣΑΣ επένδυσης.

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ