ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαχείριση & Επίβλεψη Τεχνικών Έργων

Αναλαμβάνουμε:

Τον σχεδιασμό ανάπτυξης του έργου, την εποπτεία των τεχνικών μελετών, την σύνταξη τευχών δημοπράτησης και τον οικονομικό προγραμματισμό υλοποίησης του έργου, με στόχο πάντα την άρτια, ποιοτική και έγκαιρη τεχνική εκτέλεση του έργου ή της ιδιωτικής επένδυσης.

Βρισκόμαστε δίπλα σας

Από την πρώτη στιγμή, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής, καθώς δεσμευόμαστε να προσφέρουμε εφαρμογές καινοτόμων παρεμβάσεων, του κάθε project, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της κατασκευής. Με την σωστή δυναμική του κτηρίου, δημιουργούνται οι ιδανικές συνθήκες αποδοτικής εκμετάλλευσης, και εναρμονίζονται με την κοινή φιλοσοφία μας, με τον πελάτη.

TREE FORM

Τα στελέχη της εταιρίας ακολουθούν εστιασμένη και καινοτόμο προσέγγιση στη τεχνογνωσία του Project Management, που αφορά τη διοίκηση κατασκευής έργων, προερχόμενη από την πολυετή εμπειρία τους σε μεγάλα και πολύπλοκα τεχνικά έργα σε Ελλάδα και Eξωτερικό.

Υπηρεσίες :

 • Στρατηγικός σχεδιασμός
 • Χρονοδιάγραμμα
 • Οργανόγραμμα (Project Preparation)
 • Παρακολούθηση και συμβουλευτική στη λήψη αποφάσεων του πελάτη
 • Σύσταση και αξιολόγηση ομάδας έργου (Project Team)
 • Έρευνα αγοράς (Market Research)
 • Κοστολόγηση έργου (Cost Estimation)
 • Διαχείριση συμβάσεων (Contract Management)
 • Διοίκηση έργου (Project Management)
 • Τεχνικό Μanagement και συνεχής βελτίωση παραμέτρων του έργου (Value Engineering – Optimization)
 • Οικονομική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση
 • Επίβλεψη συμβάσεων (Contract Management)
 • Καθημερινός έλεγχος εργασιών (Controlling)
 • Παρουσία τεχνικού ασφαλείας
 • Συνεχής αναφορά εργασιών προς τον πελάτη (Reporting)
 • Εποπτεία καθολικής αλληλογραφίας έργου (Project Communication)
 • Εκπροσώπηση του Κυρίου του Έργου
 • Καθολική Επίβλεψη έργου (Construction Management)