ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Φωτοβολταϊκά

Η Κατασκευή και η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υλοποιείται με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων, από το καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας μας, σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές της μελέτης.

michael fortsch rZL 9d bqSE unsplash 1

Υπηρεσίες

  • Κοστολόγηση έργου
  • Αξιολόγηση εργατών και συνεργατών
  • Χρονοδιάγραμμα
  • Καθημερινή παρακολούθηση έργου
  • Επίλυση τυχόν προβλημάτων

Σε τι ξεχωρίζουμε;

Κατασκευή και επίβλεψη έργου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια. Άριστη τεχνογνωσία εκσκαφής, και χωματουργικών εργασιών, άμεση συνεργασία με το μελετητικό γραφείο της επιλογής σας. Κάθε σημείο, κάθε γεωγραφική περιοχή, κάθε τοπίο έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις διαφορετικές προϋποθέσεις, γι αυτό προσαρμοζόμαστε στην κάθε κατασκευή σαν κάτι μοναδικό.