ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κατασκευή Ξενοδοχείων & Τουριστικών Καταλυμάτων

Στην Ergeas παρέχουμε καινοτόμες και αποδοτικές πρακτικές κατασκευής μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, βιλών και τουριστικών καταλυμάτων. Οι έμπειροι Μηχανικοί, Σύμβουλοι και το εργατικό δυναμικό της εταιρίας μας, παρέχουν σύμφωνα με τις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη, σύγχρονες τεχνικές δόμησης και προτάσεις με υψηλή αισθητική.

Ξενοδοχεια εσωτερικος χώρος slider 1

Προετοιμασία Έργου

 • Ανάλυση Αναγκών Ξενοδοχείου – Τουριστικής Μονάδας
 • Χρονικός Προγραμματισμός Έργου (Φάσεις Έργου)
 • Ανάλυση της Θεματικής (Concept) για το Ξενοδοχείο – Με κατεύθυνση του επενδυτή
 • Παρουσίαση Πρότασης με Οικονομοτεχνικά Στοιχεία
 • Προκοστολόγηση Έργου
 • Θέση Στόχων Έργου

Σχεδίαση Έργου, Αδειοδοτήσεις & Προετοιμασία Κατασκευής

 • Τεχνικές Μελέτες
 • Μελέτη Αρχιτεκτονικής Εσωτερικών Χώρων
 • Μελέτες Εφαρμογής
 • Τεύχη Δημοπράτησης Έργου
 • Διεκπεραίωση Δημοπράτησης & Αξιολόγηση Προσφορών

Υλοποίηση Έργου

 • Επίβλεψη & Συντονισμός Εργασιών
 • Παρουσία του Τεχνικού Ασφαλείας
 • Ποιοτικός Έλεγχος Εργασιών
 • Παραλαβή Τεχνικού Έργου και Θέση σε Λειτουργία

Σε τι ξεχωρίζουμε;

Το Δυναμικό επενδυτικό πλάνο που ορίζεται από τη σχεδίαση του έργου έως την παράδοση του είναι ο βασικός πυλώνας για την προσήλωση στην καινοτομία, αλλά και στην επιτυχία που απαιτούνε οι ξεχωριστές ανάγκες της επιχειρήσεις σας.