ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στον χώρο των επενδύσεων είναι απαραίτητη η κατοχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών έργου, για την χάραξη της διαδρομής προς την επιτυχία. Από την επίβλεψη της πρώτης παρέμβασης στον χώρο και μέσα από κάθε στάδιο της κατασκευής αναλύουμε τις δυνατότητες του σχεδίου, όπου με προσωπική δέσμευση, η Ergeas Construction προσδίδει πραγματική υπεραξία και πλεονεκτήματα στην επένδυσή σας.

Αξιολόγηση & Μέγιστη Αξιοποίηση Ακινήτου – Επένδυσης

Το σύγχρονο Management έχει ανάγκη την κατάλληλη υποστήριξη, που να αναλύει και να προλαμβάνει τις εξελίξεις της αγοράς. Η Ergeas Construction με την τεχνογνωσία που διαθέτει στις υπηρεσίες αξιολόγησης και ελέγχου, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητάς της επένδυσης σας, με γρήγορες και σωστές αποφάσεις.

Όλες οι απαιτούμενες υπηρεσίες εκτελούνται με την εποπτεία Μηχανικού, για την άριστη απόδοση και διεκπεραίωση των υφιστάμενων έργων.

viber image 2024 03 15 14 09 28 953 e1710820423983

Υπηρεσίες :

  • Διαχείριση Ανάπτυξης (Development Management)
  • Βελτιστοποίηση Αξίας Ακίνητου
  • Ανάλυση Κόστους
  • Τεχνική Υποστήριξη
  • Υπηρεσίες Μηχανικού
  • Παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων
  • Σύνταξη προϋπολογισμών
  • Σύνταξη Χρονοδιαγραμμάτων
  • Υποστήριξη αποφάσεων εισόδου σε νέες αγορές