ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Χωματουργικά

Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε κάθε είδους εκσκαφή, σε οποιοδήποτε βάθος και έκταση. Η εμπειρία του προσωπικού μας έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται ανάλογα με τις μορφολογία και τις απαιτήσεις του εδάφους που προκύπτουν κάθε φορά, ώστε να μπορούν με να εγγυηθούμε εκσκαφές και επιχώσεις υψηλών προδιαγραφών με επαγγελματισμό

pexels jacoby clarke 1579356 1 2

Υπηρεσίες:

  • Κοστολόγηση έργου
  • Αξιολόγηση εργατών και συνεργατών
  • Καθημερινή παρακολούθηση έργου
  • Επίλυση τυχόν προβλημάτων

Αναλαμβάνουμε Εκσκαφές:

  • Για την Θεμελίωση Κτιρίων
  • Για την Κατασκευή Υπογείων Εγκαταστάσεων
  • Για την Θεμελίωση Υπόγειων Αγωγών
  • Για την Δημιουργία Αποχετεύσεων
  • Για την Δημιουργία Χώρων Στάθμευσης (Parking)

Σε τι ξεχωρίζουμε;

Η οργάνωση και η παρακολούθηση του εργοταξίου, η επίβλεψη, καθώς και η ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων αποτελούν για εμάς το κλειδί για την εξασφάλιση της επιτυχίας..