ΝΕΑ ΕΡΓΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Ξενοδοχείο ★★★★

Ξενοδοχείο ★★★

Ανέγερση Συγκροτήματος Κατοικιών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Δικτύο Αποχέτευσης Ακαθάρτων & Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βεργίνα)

Κατασκευή Εσωτερικού & Εξωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης της Τ.Κ Διαβατού (Δήμου Βέροιας)

Κατασκευή Εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης και Συλλεκτήριων Αγωγών Ν.Νικομήδειας και Π. Λυκόγιαννης & Σύνδεσή τους με την ΕΕΛ Βέροιας

Εσωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Τ.Κ. Κουλούρας & Προσαγωγός προς Αντλιοστάσιο Ακαθάρτων Τ.Κ Διαβατού

Κατασκευή νέου κλειστού δικτύου άρδευσης σε τμήματα των αγροκτημάτων Χαρίεσσας (Νάουσα)

Αντικατάσταση Αμιαντοσωλήνων Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Πόλης (Βέροια)

Ολοκληρωμένη Αστική Παρέμβαση στην περιοχή της Βεργίνας