Αποχετευτικό δίκτυο στον Δήμο Κιλκίς

Επενδυτής :Δήμος Κιλκίς
Προϋπολογισμός :3.668.380,00 ευρώ
Ποσό σύμβασης :301.542,00 ευρώ
Ημ/νία έναρξης έργου :05/02/2002
Ημ/νία ολοκλήρωσης :10/03/2003